วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552

สำรวจพื้นที่ เตรียมถมดินตรงจุดสำหรับสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเขากะลาวันนี้ 27 เมษายน
พี่สุดใจ และคุณสมจิตร ได้เดินทางไปที่เขากะลา โดยนัดหมายกับผู้รับเหมาถมดิน ว่าจะไปชี้จุด บริเวณที่จะให้รถตักดินไปขุดสระ และนำขึ้นมาถมที่ ตรงจุดที่จะสร้างอาคารปฏิบัติธรรม โดยให้สูงขึ้นจากระดับถนนประมาณ 1 เมตร และจากการคำนวนปริมาณดินที่จะทำการนำมาถมนั้น จากระดับพื้นที่จะเป็นแนวเอียง ด้านหน้าสูง ด้านหลังต่ำ ดังนั้น การถมดิน จึงต้องใช้ดินไปถมด้านหลังที่ลาดเอียงต่ำ มากกว่าด้านหน้า อาจลึกระดับ 1.2 - 1.5 เมตร ดังนั้น วันนี้ผู้รับเหมาถมดิน ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจสภาพของระดับพื้นดินแล้ว และวัดพื้นที่ที่จะถมดิน ได้แจ้งว่า จากที่คำนวนไว้ว่าจะถมดินประมาณ 100 คันนั้น คงไม่เพียงพอ เพราะตอนที่ประเมินนั้น ยังไม่ได้เข้าไปวัด กะด้วยสายตาคร่าว ๆ คาดว่าน่าจะประมาณ 100 คันแต่ตอนนี้ คาดว่าจะมากขึ้นกว่าที่คำนวนไว้ อีกสักประมาณ 10 คันรถ รวมเป็น 110 คันรถ น่าจะเพียงพอ หากเกินจาก 110 คันรถ จะถมต่อให้ จนเพียงพอ และจะเกรดปรับให้เรียบร้อยพร้อมสร้างจึงตกลงให้ผู้รับเหมาทำการถมดินได้เลย ในจำนวน 110 คันรถ คิดเป็นเงิน 35,200 บาท หากท่านใดประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการถมดิน ซึ่งในขณะนี้จะขอรับบริจาคเพิ่มขึ้นอีก 10 คันรถ เพื่อให้เพียงพอกับการถมดินในครั้งนี้ขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ในการสร้างมหากุศลครั้งนี้


เจ้าภาพถมที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรมเขากะลา (นครสวรรค์)

1. คุณ sutatuib_bและครอบครัว.............................๓ คันโอนแล้ว(๑,๐๐๐.-)

2. คุณ apichan

3. คุณ juksawat ....................................................๓ คัน
4. คุณ Astro Neemoจำนวน...................................๑ คัน

5. คุณ Fleurdelisจำนวน ........................................๑ คันโอนแล้ว

6. คุณ Mountainจำนวน ..........................................๑ คันโอนแล้ว

7. คุณ Bizanจำนวน .................................................๓ คัน

8. คุณ pkanlaya จำนวน ........................................๑๐ คันโอนแล้ว
9. คุณมะลิวัลย์ จำนวน .............................................๕ คันโอนแล้ว

10. คุณหมู จำนวน ....................................................๕ คันโอนแล้ว

11. คุณไอย จำนวน ...................................................๑ คัน โอนแล้ว

12. คุณแพท จำนวน ..................................................๑ คัน โอนแล้ว

13. คุณ ณ. จำนวน ....................................................๑ คัน

14. คุณ dalink ...........................................................๓ คันโอนแล้ว

15. คุณ*April*.............................................................๓ คันโอนแล้ว

16. คุณ Taksamun.....................................................๑ คันโอนแล้ว(400.)
17. คุณคุณยุพิน ภีระมูล บริจาคถมที่ดิน............... ๑๐๐ บาทโอนแล้ว

18. คุณ Chayutt และคณะ.....................................๕ คัน + ๖๖.-บาท โอนแล้ว

19. คุณkaticat............................................................ ๓ คัน

20. คุณกมล จันทร์ขจรภพ.......................................... ๑ คัน

21. คุณSHARK2009...........................................๑ คัน

22. คุณเล็กสุพรรณบุรี................................................๑๐ คัน โอนแล้ว
23. คุณSUTASSEE..............................................๕ คัน โอนแล้ว

24. คุณNewWorld...................................................... ๓ คัน โอนแล้ว

25. คุณthreeam

26. คุณจันทร์เพ็ญ เกาะเรียนไชย............................... ๒ คัน

27. คุณศักดา คุณสุภาพร เกาะเรียนไชย............. ๑๐๐๐ บาท

28. คุณณัฏฐ์นนท์ เกาะเรียนไชย............ .....................๑ คัน

29. คุณรัตนา และสามี สัตยวินิจ.................................. ๒ คัน

30. คุณนพมาศ คุณรุ่งเพชร์ ไพรเถื่อน......................... ๒ คัน

31. หลานกวางกรรณิการ์ เกาะเรียนไชย......................๒ คัน
32. คุณpyramid ........................................ ๑ คันโอนแล้ว

33. คุณ A41.............................................๒ คันโอนแล้ว
34. คุณ time machine................................๑ คันโอนแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น