วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

การก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมเขากะลา

วันที่ 21 เมษายน 2552
เริ่มดำเนินการ งานก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมเขากะลา
โดยเดินทางไปยื่นแบบขอก่อสร้าง ที่ อบต. พระนอน นครสวรรค์
วันที่ 21 เมษายน 2552


เริ่มดำเนินการ


ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม ที่เขากะลา
วันที่ 21 เมษายน 2552
สำรวจพื้นที่ และวางแปลนการก่อสร้าง
โดยผู้เขียนแบบ คุณวัชรพล(mead)
ผู้รับเหมาก่อสร้าง คุณอลงกรณ์ (หนุ่ย)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น