วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552

ดำเนินการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมเขากะลาแผนกพื้นที่ ได้เดินทางไปติดต่อกับการไฟฟ้าภูมิภาค และยื่นขอหม้อไฟฟ้า ที่จะนำมาใช้ ณ สถานปฏิบัติธรรมเขากะลาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 เมื่อวานนี้ การไฟฟ้านัดหมายจะมาประมาณการระยะทาง และสำรวจจุดติดตั้งหม้อไฟ โดยนัดหมายที่เขากะลา เวลา 11.00 นาฬิกา
จนเวลา 11.00 เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า ชื่อคุณเกรียงไกร ได้เดินทางมาสำรวจจุดที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมเขากะลา โดยมีการประมาณการระยะทาง จากเสาไฟริมถนนใหญ่มาถึงพื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ 400 เมตร
ซึ่งทางการไฟฟ้า จะดำเนินการติดตั้งหม้อไฟให้ โดยให้ใช้หม้อชั่วคราว เป็นหม้อไฟเกษตรก่อน เมื่อก่อสร้างอาคารเสร็จ มีบ้านเลขที่แล้ว จึงจะเปลี่ยนเป็นหม้อไฟฟ้าถาวรให้
และผู้ทื่จะก่อสร้าง จะต้องทำการเดินสายไฟฟ้าเอง โดยตั้งเสาไฟฟ้า และวางสายไฟฟ้าเข้ามาที่ไร่เอง เพราะทางไฟฟ้ายังไม่มีโครงการขยายเขต ผู้ขอไฟฟ้าจึงต้องดำเนินการจ้างปักเสา และวางสายไฟฟ้าเข้ามาเอง
โดยมีระยะทางจากหม้อไฟ เข้ามายังที่ก่อสร้าง โดยประมาณ 400 เมตรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น