วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

พระพุทธเมตตาเสด็จสู่เขากะลา

พระพุทธเมตตาเสด็จสู่เขากะลา

ขอกราบอนุโมทนาในมหากุศล ในความเมตตาของพระอาจารย์พชร คงบุญ เจ้าสำนักสงฆ์ประยงค์กิตติวราราม คลอง ๑๑ (อาจารย์ของคุณพีท ทองเจือ) ท่านได้เมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ปฎิบัติธรรม เขากะลา จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ ๑๗ พค นี้

และท่านได้เมตตามอบพระประธานพระพุทธเมตตา ซึ่งได้จำลองจากมหาเจดีย์พุทธคยา ดินแดนแห่งการตรัสรู้จากประเทศอินเดีย ขนาดเท่าองค์จริง โดยฝีมือการจำลองแบบจากช่างปั้นที่มีฝีมือติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของโลก (มีขนาด๗๙ นิ้วมูลค่าการหล่อแบบและจัดสร้างประมาณสามแสนบาท ) เพื่อเป็นพระธานในศูนย์ปฎิบัติธรรมแห่งนี้สืบไป
ขอกราบอนุโมทนาในมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไว้ ณ.ที่นี้
ขอกราบอนุโมทนา

พระอาจารย์พชร คงบุญ
เจ้าสำนักสงฆ์ประยงค์กิตติวราราม คลอง ๑๑

ในมหากุศล ในความเมตตาของพระอาจารย์
ที่มีให้กับ

สถานปฏิบัติธรรม
มูลนิธิ จ.ส.อ.เชิด ชื่นสำนวน
จังหวัดนครสวรรค์

ที่เพิ่งจะเริ่มก่อสร้างขึ้นมา

โดยพระอาจารย์พชร คงบุญ ท่านเมตตามอบ

พระพุทธเมตตา

มาเป็นพระประธาน เพื่อประดิษฐานไว้

ณ สถานปฏิบัติธรรม
มูลนิธิ จ.ส.อ.เชิด ชื่นสำนวน

เพื่อเป็นที่สักการะบูชา เป็นที่พึ่งที่ระลึก
ถึงคุณของพระรัตนตรัย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ในนามของ

กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)

ขอกราบอนุโมทนา ในความเมตตาของ
พระอาจารย์พชร คงบุญ

ที่มีต่อสถานปฎิบัติธรรม
มูลนิธิ จ.ส.อ.เชิด ชื่นสำนวน ในครั้งนี้


และขอกราบอนุโมทนา ในความเมตตาของ
พระอาจารย์พชร คงบุญ
เจ้าสำนักสงฆ์ประยงค์กิตติวราราม คลอง ๑๑

ที่ท่านได้เมตตารับเป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์

ณ อาคาร
สถานปฎิบัติธรรม มูลนิธิ จ.ส.อ.เชิด ชื่นสำนวน
จังหวัดนครสวรรค์
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 นี้


และต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่ง กับคุณพีท ทองเจือ อาจารย์นีโม่ และสมาชิกกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา) ทุกท่าน

ที่ได้เดินทางไปนมัสการ พระอาจารย์พชร คงบุญ ณ สำนักสงฆ์ประยงค์กิตติวราราม คลอง ๑๑ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา

ซึ่งได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ ท่านได้มอบพระประธานให้กับสถานปฏิบัติธรรม มูลนิธิ จ.ส.อ.เชิด ชื่นสำนวน ด้วย

จึงขออนุโมทนากับสมาชิกทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ

1 ความคิดเห็น: